دستگاه الیاف کوتاه پلی استر

دستگاه الیاف کوتاه پلی استر

محصولات


دستگاه الیاف کوتاه پلی استر |  ما پروژه های کلیدی خود را با اکتشاف محصول، طراحی پروژه، کنترل پردازش، تولید انبوه و سرویس نصب تا اجرای نهایی آن اجرا میکنیم.

ما میتوانیم تجهیزات کامل تولید الیاف پلی استر را از خشک کن تا بشکه/کن های جمع آوری الیاف و از کریل تا برش و پرس عدل بندی تامین کنیم.

دنیرهای الیاف

دنیرهای ممکن تولید الیاف از ۰/۸دنیر تا ۱/۵دنیر جنس کتان با مقاومت بالا، بین ۲ تا ۲۰ دنیر توپر معمولی و بین ۶ تا ۱۵دنیر هالو تو خالی.

ظرفیت خطوط تولید

ظرفیت ممکن خط ۲۵ تن/روز – ۵۰ تن/روز – ۷۰ تن/روز – ۱۰۰ تن/روز – ۱۵۰ تن/روز – ۲۰۰ تن/روز بر حسب نیاز کاربر.

دستگاه الیاف کوتاه پلی استر

خط ذوب ریسی:


خط تولید ذوب ریسی الیاف پلی استر

 ماشین آلات الیاف پلی استر، تولید، دستگاه

دستگاه خشک کن و کریستالایزر

خط ذوب ریسی از واحد خشک کن و کریستالایزر شروع میشود که در آن مواد اولیه مانند چیپس پلی استر یا پرک پت طی پروسه ای رطوبتش گرفته، خشک و در نهایت کریستاله می شود. 

اکسترودر

پس از خشک شدن مواد اولیه در شرایط خلاء به دستگاه اکسترودر انتقال و در حرارت لازم که در چند منطقه حرارتی مشخص گردیده است نرم می گردند.

فیلتراسون و اسپین بیم

و بعد از عبور از سیستم فیلتراسیون به بخش اسپین بیم منتقل می شود تا توسط پمپ ها و حرارت یکسانی که در آن ایجاد میگردد تبدیل به یک پلیمر همگن شود.

کوئنچ، درآف وال، محل بشکه ها

سپس پلیمرهمگن از قسمت اسپینرت ها خارج و پس از عبور از کوئنچ هوا، سرد و جامد می گردد. فیلامنت جامد توسط دستگاه “درآف وال” روغن فینیش خورده و به سمت بشکه ها کشیده و با نظم خاص در داخل بشکه انبار می شود.


خط کشش:


دستگاه الیاف کوتاه پلی استر
ماشین آلات الیاف پلی استر  |  خط کشش
ماشین آلات الیاف

کل محدوده شامل این مراحل می باشد: پایه و قلاب های رشته های الیاف، کشش، خواباندن، فرزن، برش ، عدل بند و غیره .

پایه و قلاب های رشته های الیاف

پایه و قلاب رشته الیاف می تواند با 4 ردیف شبکه قرار داده شود که 2 ردیف از آنها درحال مصرف می باشد و 2 ردیف دیگر درحال آماده سازی است.  کشش دسته های الیاف می تواند تنظیم شود.

سیستم کنترل کننده کیفیت الیاف وجود دارد که رشته های الیاف گره دار و پایانی را کنترل می کند.

تقسیم رشته های الیاف

رشته های الیاف از پایه و قلاب های آن به 3 دسته جهت کشش تقسیم می شوند. رشته های الیاف پس از پایه و قلاب ها ابتدا از واحد اندازه گیری پیش تغذیه جهت گسترش آنها حتی با طول و ضخامت مشخص می گذرد.

سپس وارد حمام پیش تغذیه و واحد کشش می شود.این محدوده توسط 2 مرحله کشش تنظیم شده است .

اولین مرحله کشش دستگاه الیاف کوتاه پلی استر

این مرحله مابین واحد اندازه گیری کشش I و II هدایت می شود.حرارت بوسیله حمام شستشو که درجه حرارت آن حدودا 70 درجه سانتی گراد    می باشد به رشته الیاف انتقال پیدا می کند.

دومین مرحله کشش دستگاه الیاف کوتاه پلی استر

این مرحله مابین واحد اندازه گیری کشش II  و گرم کن هدایت می شود.

رشته های الیاف به طور مستقیم توسط بخار 0.30Mpa  اشباع شده از دستگاه بخار کشش گرم می شود.

ماشین انیلر

رشته های الیاف بعد از کشش به گرم کن (انیلر) با حرارت تنظیم شده بین 195~165  درجه سانتی گراد فرستاده می شوند تا الیاف را تنظیم کرده و عملکرد ماشین الیاف را ارتقاء دهند. سپس به سمت واحد کشش شماره 3 رفته و مجددا خنک می گردد.

ماشین دسته کننده الیاف

رشته الیاف پس از خنک شدن به ماشین دسته کننده الیاف رفته و هر 3 دسته الیاف به یک دسته الیاف تبدیل می گردد که در آن غلتک ها زاویه شیب دار مورد نیاز برای پروسه دسته کردن الیاف را برآورده می نمایند.

دستگاه فرزن یا کریمپر

پهنای رشته الیاف و کیفیت دسته های به هم چسبیده برای فرزن بسیار مهم می باشد.رشته الیاف پس از دسته شدن به داخل فرزن انتقال یا فته که البته ابتدا وارد جعبه بخار پیش فرزن می گردد.

سیستم خواباندن رشته الیاف

رشته الیاف پس از فر خوردن توسط سیستم خواباندن رشته الیاف به داخل خشک کن هدایت می شود.

واحد اسپری روغن سیلیکون

در صورت نیاز به روغن سیلیکون قبل از هدایت به دستگاه خشک کن توسط واحد اسپری به رشته الیاف روغن زده می شود.

دستگاه خشک کن و برش 

پس از خشک شدن رشته های الیاف توسط دستگاه برش به قطعات مورد نیاز بریده شده و به دستگاه عدل بند هدایت میگردند.

عدل بند

دستگاه عدل بند براساس وزن مورد نیاز الیاف کوتاه را از طریق جعبه اندازه گیری هیدرولیکی فشرده نموده و آنرا بسته بندی می نماید.