درباره ما

درباره ما

گــــروه دی تی در سال ۱۹۹۵ با دامنه عملیات متمرکز در نساجی، مد، فناوری اطلاعات، پتروشیمی و صنعت بازیافت تاسیس شد که به طور رسمی نماینده برخی از برند های معتبر جهانی در ایران است.

ما همواره در تلاش برای بهتر شدن شرکت هستیم. گروه دی تی متعهد شده است که محصولات و سرویس هایی با کیفیت بالا را به مشتریان ارائه کند. در ادامه این روند سرویس های ما بیشتر از چیزی خواهد بود که مشتریان نیاز دارند.

گــــروه دی تی تحقیق میکند و در تعدادی از ابتکارات همکاری میکند که همواره قسمت صنعت خود را گسترش دهد و به جامعه کمک کند.

ما در حال پیاده سازی یک استراتژی هستیم که به رشد خود توسط نوآوری سرعت بخشد و توانایی های سازمانی و همکاری ما را قدرت بخشد. همچنین به طور مستمر درحال گسترش فناوری ها و محصولاتی که تاثیر بیشتری روی امنیت کارکنان دارند.

درباره گروه دی تی